Dorota Metera- absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW, od ponad 30 lat profesjonalnie zajmuje rolnictwem ekologicznym, od 2002 r. jest Prezesem Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o.jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Od 1983 r. prowadziła i tłumaczyła szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego i rolnictwa zrównoważonego. Jest autorką, współautorką i tłumaczką z języka niemieckiego 13 pozycji książkowych z tego zakresu.  Od 2016 r. jest członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM EU Group (International Federation of Organic Agriculture Movements- Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego), od 2016 r. jest Wiceprzewodniczącą Rady IFOAM EU Group. Jest ekspertem w dziedzinie polityki rolnej UE, rolnictwa ekologicznego, problemów środowiskowych rolnictwa i ochrony przyrody.