Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, pracę magisterską napisała nt. przemian w polskim rolnictwie. Po wieloletniej karierze w audycie finansowym porzuciła smutny świat korporacji na rzecz ochrony środowiska i działalności społecznej. Założyła w 2007 roku Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura http://www.agrinatura.pl oraz w 2015 Instytut Żywienia Świadomego.  Prowadzi od 2009 r. małe gospodarstwo ekologiczne owocowo-warzywne na Mazowszu, które jako pierwsze w Polsce przetestowało system sprzedaży bezpośredniej znany pod nazwą RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność, z ang. Community Supported Agriculture) . Od ponad 10 lat realizuje projekty i prowadzi szkolenia dotyczące rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa lokalnego, bioróżnorodności, suwerenności żywnościowej ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju. Jest autorką i współautorką publikacji i poradników wydawanych przez Społeczny Instytut Ekologiczny (m.innymi: Ekologiczny Dom Agroturystyczny, Polski Certyfikat Ekoturystyczny, Tworzenie Koalicji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Ekoturysta Między Bugiem a Narwią, Kobiety Decydują)  oraz wielu projektów edukacyjnych i aktywizujących młodzież, kobiety i seniorów na obszarach wiejskich. Uważa że właściwe wybory żywnościowe mają moc uzdrawiania ludzi, planety i całych systemów ekonomiczno-społecznych.

Indygo (pierwsze pokolenie lat 70), Lightworker, Gridworker